O korekcji kolorów pisaliśmy już w innym materiale. Wtedy zależało nam, aby materiał przypominał dzieła rodem z Hollywood, tym razem przedstawimy dość prostą metodę korekcji kolorów, dzięki której nasz film będzie wyglądał nieco atrakcyjniej.

Tym razem lekka korekcja barw, która powinna nadać materiałowi więcej kontrastu i “życia”, przeprowadzana będzie za pomocą dwóch programów – Adobe After Effects oraz Photoshopa. Później całość będzie mogła zostać zaimportowana do Premiere Pro, gdzie dojdzie do finalnego montażu.

Otwórzmy więc After Effects i zaimportujmy nasz film.

Korekcja kolorów

Następnie chwyćmy nasz plik i przeciągnijmy na ikonę klatki filmowej znajdującą się w dolnym pasku panelu Project – w ten sposób tworzymy kompozycję z parametrami zgodnymi z parametrami materiału wideo.

Korekcja kolorów

Kolejnym krokiem jest wybranie właściwego kadru. Powinien on zawierać obszary w których łatwo odnaleźć światła, cienie i półtony – tylko wtedy będzie można skutecznie zastosować opisywaną technikę korekcji. Nie mogą to być zbyt małe obszary, bez artefaktów (typu aberracja chromatyczna) powinny też trzymać się jednostajnej, szarej barwy. Poniższy kadr powinien zawierać wszystkie te elementy.

Korekcja kolorów

Po wybraniu odpowiedniego kadru wybieramy z menu Composition opcję Save Frame As, a następnie Photoshop Layers…. By się potem nie zgubić, nazwij plik podobnie jak materiał z którego go “wyciągasz”. Możesz również dodać w nazwie kod czasowy.

Korekcja kolorów

Następnie przechodzimy do <strong>Photoshopa </strong>i otwieramy w nim zapisany kadr filmowy.

Korekcja kolorów

Wybieramy narzędzie Eyedropper Tool (z menu po lewej stronie lub wciskając klawisz “I”). Następnie, przy wybranym Eyedropper Tool klikamy prawym przyciskiem na naszej klatce i upewniamy się, czy wybraliśmy 3 by 3 Average. Ponownie wciskamy przycisk “I”, ale tym razem z wciśniętym klawiszem “SHIFT”, aż przejdziemy do narzędzia Color Sampler Tool.

Korekcja kolorów

Teraz stworzymy trzy obszary próbkowania, które posłużą nam do dalszej korekcji kolorów. Pamiętajmy, aby wybierać dość duże obszary jasności, półtonów oraz cieni. Informacje o składowych barw, jak również o wybranych próbkach widoczne będą w panelu Info Photoshopa. Jeśli panel ten nie jest widoczny, wybierz pozycję Info z menu Window Photoshopa (lub po prostu wciśnij F9).

Na początek szukamy więc jasnych obszarów, których składowe RGB powinny mieć w miarę równe wartośc – nie muszą być to idealnie te same liczby, gdyż właśnie później będziemy te “ułomności” korygować. Po określeniu takiego obszaru klikamy w niego (z włączonym narzędziem Color Sampler Tool). W panelu Info zapisane zostaną informacje z pierwszego obszaru.

Korekcja kolorów

Podobne czynności wykonujemy w przypadku półtonów oraz cieni. W sumie otrzymujemy dane o trzech spróbkowanych obszarach – światłach, półtonach i cieniach. W przypadku cieni nie szukajmy obszarów, które są faktycznie cieniami, często można tam znaleźć odbicia, przebarwienia lub innego rodzaju artefakty. Skoncentrujmy sie na innych, jednolitych, ciemnych obszarach (wartości RGB mogą oscylować w okolicy 30, lecz nie mniej niż 12).

Korekcja kolorów

Kolejnym krokiem będzie stworzenie nowej warstwy (Adjustment Layer) – będzie to Curves.

Korekcja kolorów

W tym momencie otworzy się okno korekcji kanałów barw.

Korekcja kolorów

W rozwijalnej liście Channel wybieramy więc pierwszy z kanałów – Red. Następnie z wciśniętym klawiszem “Ctrl” klikamy po kolei w każdy z trzech wcześniej zdefiniowanych punktów na naszym kadrze. Na linii kanału czerwonego powinny pojawić się trzy węzły.

Korekcja kolorów

Przełączmy się na kanał zielony (wybierając go z listy Channel) i ponownie z wciśniętym “Ctrl” klikamy po kolei w każdy z trzech wcześniej zdefiniowanych punktów na naszym kadrze. Identycznie postępujemy w przypadku kanału niebieskiego.

Zapisaliśmy więc węzły we wszystkich z trzech kanałów. Naszym zadaniem będzie teraz tak przesunąć te węzły, aby wartości dla każdej składowej koloru w każdym węźle były takie same.

Zabierzmy się więc za kolor czerwony i węzeł numer 1.

Korekcja kolorów

Pierwsza z wartości wyświetla nam składową pobraną wcześniej z obrazu (155), natomiast druga, po slashu, wartość, którą będziemy zmieniać. W przypadku pierwszego punktu wartości RGB wynoszą:

R: 155

G: 171

B: 187

 

W tym wypadku najlepszym rozwiązaniem byłoby, gdyby wszystkie z tych wartości przyjęły wartość pośrednią. Dla pierwszej próbki wynosi ona 171. Dążymy więc, aby wartość R i B wynosiły 171 (G pozostawimy bez zmian).

W tym celu chwytamy myszką pierwszy z punktów z kanału Red i przesuwamy go w górę, aż osiągniemy wartość 171. Przesuwanie punktu powinno odbywać się zawsze prostopadle do linii składowej Red.

W przypadku drugiego punktu dążymy, by składowa R przyjęła wartość 103, zaś w przypadku trzeciego pozostawimy ją bez zmian (wynosi 21, podobnie jak dla kanału G, dlatego tez te dwa kanały zostawimy bez zmian).

Korekcja kolorów

Kolejnym krokiem jest przełączenie kanałów na zielony. Tu zauważymy, że w przypadku wszystkich trzech punktów wartości G pozostawimy bez zmian.

W przypadku ostatniej składowej B musimy w przypadku pierwszego punktu “zbić” ze 187 do 171, w przypadku drugiego do 103, natomiast w ostatniej próbce “podbić” do 21.

Korekcja kolorów

Różnice “przed” i “po” naszą operacją:

Korekcja kolorów

Jeśli po naszej operacji kolory wydają się nienaturalne, możemy dokonać korekcji składowych według własnego uznania. W warunkach idealnych światła powinny mieć wartość około 245, półtony – 135, zaś cienie – więcej od 12.

Kolejnym krokiem jest zapisanie zdefiniowanego przez nas profilu – w tym celu klikamy na niewielką ikonę okna Curves znajdującą się na prawo od listy rozwijalnej Preset. Następnie wybieramy opcję Save preset.

Korekcja kolorów

Wracamy teraz do After Effects.

 

Z panelu Effects & Presets wybieramy listę Color Correction, a następnie znajdujemy efekt Curves. Przeciągamy go na okno naszej kompozycji.

Korekcja kolorów

Następnie w panelu Effect Controls klikamy przy włączonym efekcie Curves na ikonkę folderu, aby wczytać wcześniej zapisany profil.

I to już wszystko – profil został zaimportowany, a nasz materiał jakże różni się od “surowego”.

Korekcja kolorów

I jeszcze jedna istotna uwaga. Jeśli korzystasz z pakietu CS5, zamiast Color Sampler Tool wybierz Eyedropper Tool.

Miłego kolorowania.