Kamery cyfrowe rejestrują ruchome obrazy w postaci cyfrowej. Informacje w formie cyfrowej (których najmniejszą jednostką jest bit) zapisywane są na różnego rodzaju nośnikach – kartach pamięci, płytach DVD, czy też twardym dysku.

Ilość danych zapisanych w ciągu sekundy nazywamy przepływnością (ang. bit rate). W przypadku kamkorderów przepływność mierzymy w megabitach na sekundę (Mb/s). Im większa jest przepustowość (liczba bitów zapisanych w ciągu sekundy), tym zapisany materiał jest wyższej jakości.

Kontrolując przepustowość mamy wpływ nie tylko na jakość zapisanego obrazu, ale także na to, ile będziemy mogli nagrać w pamięci kamery – im wyższy bitrate, tym mniej materiału będzie można zapisać na tym samym nośniku.

Przed rozpoczęciem nagrywania należy więc określić, czy bardziej zależeć nam będzie na czasie, czy na jakości nagrania. Na tej podstawie można ustawić właściwy poziom przepływności danych w kamerze (tryby nagrywania zazwyczaj nazywane są mianem “high”, “standard” i “long record”.

Warto znać bit rate kamery?

Tak. Zwłaszcza w przypadku zakupu kamery HD.

Wiele kamkorderów reklamowanych jest jako urządzenia “Full HD” nagrywające obraz w rozdzielczości 1920 x 1080 punktów. Mimo że jest to najwyższa dostępna rozdzielczość HD, nie wszystkie kamery 1920 x 1080 zapisują obraz tej samej jakości.

Weźmy przykładowo dwie kamery – Kamerę A i Kamerę B. Obie korzystają z tego samego kodeka (np. H.264). Pierwsza z nich zapisuje obraz 1920 x 1080 punktów przy maksymalnej przepływności równej 15 Mb/s, natomiast Kamera B przy tej samej rozdzielczości nagrywa materiał z przepływnością 24 Mb/s. Mimo że obie kamery charakteryzują się tą samą rozdzielczością, nagranie Kamery B będzie lepszej jakości.

A co na to pamięć?

Jeśli masz kamerę zapisującą materiał na kartach pamięci, musisz dopasować właściwy nośnik do możliwości zapisu swojego kamkordera. Karty pamięci charakteryzują się swoim własnym transferem danych wyrażonym w megabajtach na sekundę MB/s (1 megabajt = 8 megabitów). Niektóre z kart mogą okazać się zbyt wolne na wysoki bit rate kamer, inne będą z kolei zbyt szybkie – będzie można na nich oczywiście zapisywać materiał, ale po co płacić dodatkowo za możliwości, które nie zostaną wykorzystane.

O kartach SD pisaliśmy również w tym artykule.

Z jaką przepływnością powinno się nagrywać?

Trzymaj się zawsze najwyższej przepływności, pamiętając także o pojemności nosnika kamery – jeśli masz sporo pamięci do dyspozycji, korzystaj z dużego bit rate, w pozostałych przypadkach dobór tej wartości to kwestia kompromisu pomiędzy jakością, a rozmiarem pamięci kamkordera. Materiał źródłowy (tzw. raw footage) powinien być zawsze jak najwyższej jakości. Do jej zmniejszenia (kompresji) dochodzi w procesie postprodukcji. Gdy nagrasz materiał słabej jakości, nie uda się już go “podrasować” w procesie kodowania.