YouTube dodał do swojego serwisu nową funkcjonalność – możliwość przekonwertowania wrzuconych wcześniej przez siebie filmów na wersję 3D.

Aby to uczynić, należy kliknąć w przycisk “Edytuj informacje” na stronie filmu wideo.

Przekonwertowany stereoskopowy film można później oglądac na różnego rodzaju urządzeniach – komputerach, telelwizorach czy telefonach. Pomysł Youtube ma być rozwiązaniem uniwersalnym.

Jak YouTube tworzy obraz 3D? Śledząc ruch w kadrze i analizując kolory algorytmy są w stanie przeliczać głębię sceny, tworząc w ten sposób nieco przesunięty obraz dla drugiego oka.